رکورد جالبی که در لیگ برتر انگلیس شکست شد

سرمربی کریستال پالاس مسن ترین سرمربی تاریخ لیگ برتر شد.