نمای تازه برای دربار فرسوده

تهران – ایرنا - «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی با انتصاب یک زن به سفارت عربستان در واشنگتن و پسرش «محمد بن سلمان» با سفر به سه کشور آسیایی در صدد برآمده اند تا رنگ و نمای سلطنت را تغییر دهند اما به نظر نمی رسد که ترفند آنها برای رهایی از فشارهای بین المللی نتیجه ملموسی ایجاد کند.