سکوت پلیس در باره انفجار در مرکز استکهلم

تهران - ایرنا - پلیس شهر استکهلم سوئد روز یکشنبه از انفجار یک دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد و از دادن هر گونه خبری در باره تلفات این انفجار و یا تروریستی بودن و یا نبودن آن خودداری کرده است.