افراد ناشناسی که سامان قدوس را تهدید می‌کردند

هافبک هجومی آمیان با پیام‌های تهدیدآمیزی مواجه شده بود. برخی می‌خواستند او را از حضور در ایران منع کنند.