برخورد دوگانه لندن با عروس داعشی و نازنین زاغری

لندن - ایرنا - وزیر امور خارجه انگلیس در گفت ‌وگو با شبکه بی.بی.سی در حالی کوتاهی لندن برای نجات فرزند انگلیسی عروس داعشی را به بهانه حضور او در منطقه جنگی توجیه کرد که اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری را راه ‌حلی برای آزادی یک تبعه انگلیسی و پیوند او به فرزندش دانست.