مدت مرخصی زایمان برای کارمندان زنان 9 ماهه می‌شود

تهران - ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز اعضای کمیسیون در صورت تصویب نهایی مرخصی زایمان بانوان کارمند با پرداخت حقوق 9 ماهه می شود.