سرلشکر سلیمانی از رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه از رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار دریافت کرد.