بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۶ در حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی گزارش مسئولان دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نحوه هزینه‌کرد مبلغ برداشت شده از محل صندوق توسعه ملی توسط سازمان بیمه سلامت ایران در جلسه این کمیسیون خبر داد.