تاکید وزرای خارجه ایران و عراق بر لزوم گسترش روابط دو کشور

وزرای خارجه ایران و عراق در کنفرانسی مطبوعاتی پس از نشست مشترکشان در بغداد بر لزوم گسترش روابط فیمابین تاکید کردند.