مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه فردا برگزار می‌شود

مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه فردا صبح (۲۰ اسفند) ماه برگزار می‌شود.