اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود بیان کرد: ۴ ماده از طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دادیم که این ۴ ماده در خصوص اخذ وکیل و قرار های تامین کیفری بود.