موافقت کمیسیون برنامه با تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی

اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی و جایگزینی آن به جای بانک صنعت و معدن، موافقت کردند.