اهدای اسناد املاک علوی به محرومان با مشارکت سازمان ثبت اسناد و بنیاد مستضعفان

همایش اهدای ۸۰ هزارمین اسناد املاک علوی به محرومان با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مستضعفان و جانبازان و با حضور رییس دفتر مقام معظم رهبری انجام شد.