دغدغه ورود منابع مالی نامشخص در انتخابات در حد قابل قبولی کاهش می‌یابد

سخنگو و قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها گفت: با تصویب احکامی در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های ورود منابع مالی نامشخص در انتخابات در حد قابل قبولی کاهش می‌یابد.