دغدغه‌های شغلی معلمان به حداقل رسانده شود

یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در همه جای دنیا دغدغه های شغلی معلمان را به حداقل می رسانند تا آنها تمرکز صرف شان بر آموزش و تربیت باشد، اما متاسفانه در کشور معلمان هم دغدغه حقوق، هم دغدغه امنیت شغلی و هم دغدغه بازنشستگی خود را دارند.