جلسه سوم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی

سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حسین هدایتی یکشنبه ۱۹ اسفند در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.