فیلم | حمله هوادار بیرمنگام به بازیکن استون ویلا در جریان بازی!

یکی از هواداران بیرمنگام در جریان بازی این تیم با استون ویلا وارد زمین شد و مشتی به صورت بازیکن استون ویلا کوبید.