هزاران هلندی در حمایت از محیط زیست تظاهرات کردند

تهران – ایرنا – ده ها هزار نفر از مردم هلند با برگزاری راهپیمایی در آمستردام پایتخت خواستار اقدامات قوی تر دولت این کشور در زمینه تغییرات آب و هوایی شدند.