برد زنیت در روز درخشش دوباره سردار آزمون

تیم فوتبال زنیت با گلزنی سردار آزمون به برتری مقابل حریف خودش رسید.