بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشن پیش روی ملت است

کرمان - ایرنا - امام جمعه سیرجان از بیانیه مهم گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راهی روشن پیش روی ملت بخصوص جوانان نام برد .