مفاخر فارس که در سال 97 چشم بر جهان بستند

شیراز- ایرنا- هر سال، یاد درگذشتگان به ویژه نخبگان و عالمان، دانشمندان و هنرمندان، داغ فقدانی را بر دل جامعه می‌گذارد که با آمدن بهار هم تسکین نمی‌پذیرد.