افتتاح 242 حساب در یک روز برای پسر 8 ساله

تهران- روزنامه ایران در شماره روز دوشنبه خود به انتشار گزارشی از اطلاعات جدید منتشر شده در خصوص پرونده فساد اقتصادی پرداخته است.