باغ موزه نادری در مشهد نمایش بخشی از تاریخ پر افتخار ایران

مشهد- ایرنا- آرامگاه و باغ موزه نادری بنایی است که به یادبود نادرشاه افشار بنا شده است و هر ساله بعد از حرم امام رضا (ع) و آرامگاه فردوسی بیشترین میزان بازدید زائران و مسافران مشهد را به خود اختصاص می دهد و بخشی از تاریخ پر افتخار ایران را برای بازدیدکنندگانش روایت می کند.