محدوديت‌های ترافيكی ايام نوروز/ ممنوعیت تردد کامیون در جاده‌ها

تردد کامیون و تانکر حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در جاده‌هایی که در طرح نوروزی محدودیت ترافیکی دارند، مجاز است و ممنوعیت تردد این خودروها فقط در راه‌هایی اعمال می‌شود که مقررات یک‌طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود.