ایران حمله جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی به استان حجه یمن را شدیداً محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله جنگنده های متجاوز ائتلاف سعودی به استان حجه یمن را شدیداً محکوم کرد.