ظریف به سردار سرلشکر سلیمانی تبریک گفت

وزیر خارجه در پیامی به سردار سرلشکر سلیمانی افتخار دریافت نشان ارزشمند ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا را تبریک گفت.