وقتی برنامه های مفید را از تلویزیون جذف می کنید،ساسی مانکن جای شان را می گیرد

روزنامه اطلاعات نوشت:ماجرای حرکات موزون و کلیپ‌هایی که در فضای مجازی مجموعه‌ای متواتر از خوانش و رقص دانش آموزان را به همراه آورد، صرف‌نظر از نقد و انتقادهای کسانی که ممکن است ملایم و معتدل و از سرحسن نیت و صرفاً مؤمنانه صورت گرفته باشد و حسابشان جداست، بیش از هر چیز، دستاویزی بود تا عده‌ای از ظاهربینان به جای ریشه‌یابی مشکلات عمیق و توجه به نیازهای نسل جوان، موجی از سروصدا و غم و اندوه به راه اندازند، تاکسی به فکر تحلیل و توضیح علل و عوامل این نوع رویدادهای اجتماعی نیفتد