اینها در سینمای ایران ، پول پارو می کنند

شرق نوشت:«تهیه‌کننده» در حیات و ممات یک فیلم نقش بسزایی دارد اما ، سینمای ایران در گستره حیات خود از کمبود تهیه‌کنندگان کاربلد رنج کشیده است.