پمپئو تخفیف داد! تجارت اروپا-ایران برای مسایل غیرتحریمی اشکالی ندارد

مهر به نقل از اسپوتنیک نوشت: مایک پومپئو گفت: مکانیزم تجاری اروپا و ایران تا زمانی که برای تجارت کالاهایی استفاده شود که تحت تحریم آمریکا نیستند، از نظر ما مشکلی ندارد.