بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بمناسبت روز جهانی قدس

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای بمناسبت روز جهانی قدس، بر ضرورت شرکت در راهپیمایی این روز تاکید کرد.