علما و اساتید اسلامی اشکالات رسم الخط عثمان طه را برطرف کنند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قرآن‌های با رسم الخط عثمان طه بیش از ۲۰۰ اشکال دارد، گفت: علما و اساتید اسلامی اشکالات آن را برطرف و تصحیح کنند.