نمایشگاه خوشنویسی قرآن برپا می‌شود

نمایشگاه مشترک خوشنویسی قرآن با ارائه یکصد اثر از خوشنویسان قرآنی در ترکیه برپا می‌شود.