تولید لیوان یک‌بار مصرف سبز با فناوری نانو

یک محقق ایرانی با همکاری محققان خارجی موفق به تولید لیوان یکبار مصرف سبز با نانوسلولز شدند.