اسپیس ایکس تا آخر ۲۰۱۹ فضانورد به فضا می فرستد

یکی از مدیران ناسا اعلام کرده اسپیس ایکس مشغول آماده سازی کپسول دراگون است تا قبل از پایان سال پرواز آزمایشی ارسال فضانوردان به فضا را انجام دهد.