برنامه روسیه برای ارسال فضانورد به ماه تا ۲۰۳۰ میلادی

رئیس سازمان فضایی روسیه برنامه ارسال فضانورد به ماه این کشور را تا ۲۰۳۰ تشریح کرد. این برنامه رقابت برای انجام عملیات های فضایی بین روسیه، چین و آمریکا را افزایش می دهد.