نظام‌نامه تهیه‌کنندگی سینمای ایران و فهرست اعضا منتشر شد

نظام‌نامه تهیه‌کنندگی سینمای ایران که به تایید سازمان سینمایی رسیده است، منتشر شد.