روایت اعداد از اقتدار فراموش شده یک فراکسیون

تهران– ایرنا– تحلیل آرای اخذ شده در اجلاسیه های مختلف انتخاب هیئت رئیسه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در حالی که فراکسیون امید در اجلاسیه سوم توانست اکثریت نسبی خود را به صحن مجلس دیکته کند، با انتخاب استراتژی وزن کشی در اجلاسیه چهارم، جایگاه خود را به یک اقلیت ضعیف تقلیل داد.