الحاق ایران به کنوانسیون لغو تصدیق مجدد اسناد خارجی تصویب شد

تهران - ایرنا - دبیرکل سازمان حقوق بین الملل خصوصی (اچ.سی.سی.اچ) از تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو تصدیق مجدد اسناد خارجی (آپوستیل) برای اتباع و بخش خصوصی خبر داد.