تولیدات زیرپله ای ۵۰ درصد بازار پوشاک کشور را در اختیار دارد

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، تولیدات زیرپله ای و بدون نام و نشان را مشکلی اساسی در این صنعت عنوان کرد و گفت: مطابق آمارها، نزدیک به ۵۰ درصد پوشاک کشور از همین تولیدات بی کیفیت و بی نام و نشان است.