شکست دختران بسکتبال سه نفره ایران در اولین بازی کاپ آسیا

تیم ملی دختران بسکتبال سه نفره ایران در اولین دیدار از کاپ آسیا شکست خورد.