ملی‌پوش والیبال: قول می‌دهم به روزهای خوب والیبال بانوان هم برسیم

ملی‌پوش والیبال بانوان می‌گوید شاید رسیدن بانوان به جمع چهارتیم برتر آسیا از نظر برخی دور از انتظار باشد اما هدف ماست که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم.