مدیر فنی جودوی بانوان: در آسیایی نوجوانان و جوانان قول مدال می‌دهم

مدیر فنی تیم‌های ملی جودو بانوان گفت: قول کسب مدال در رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا را می‌دهم.