حضور مدیر و کارکنان مخابرات لرستان در جلسه تفسیر قرآن کریم ماه مبارک رمضان

جلسه تفسیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان توسط آیت الله میرعمادی نماینده محترم ولی فقیه دراستان امشب با حضور مدیر مخابرات منطقه لرستان و جمعی از کارکنان در مسجد بعثت خرم آباد برگزار شد.