نماینده دانشجویان دردیدار رهبری:مسئولان از هرجناح مقابل انتقاد نقش اپوزسیون می‌گیرند تا پاسخگونباشند

نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم در دیدار با رهبر معظم انقلاب گفت: گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست.