حج تجديد ميثاق بندگي با خدا مقاله اي از عليرضا نياکان

"به نيت ديدار با حضرت دوست عاري از رنگ، بو و لبريز از شوق و اشتياق ظهر روز نهم ذي حجه محرم مي شويم احرام بستن و يا محرم شدن از اولين اعمال حج ( تمتع يا عمره ) است." در مکتوب زير به اختصار اعمال حج را ذکر کرده ايم. در ادامه بيشتر بخوانيد: