فیلم | شب‌های متفاوت مسلمانان و مسیحیان لبنان در ماه رمضان

در لبنان که دارای تنوع دینی و طایفه ای منحصر به فردی است ماه رمضان به عنوان یک مناسبت ملی به شمار می آید. اگر می خواهید بدانید حال و هوای لبنانی های مسیحی و مسلمان در این جشن ملی چگونه است، ویدئوی زیر را ببینید.