پاسخ عضو خبرگان به پناهیان: شب قدر جای مباحث جناحی نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در اسلام بحث جناحی وجود ندارد، اگر کسی چنین کند، از اصل مطلب بازمانده و به تعارض با دیگران چسبیده است.