دعای روز بیست‌وششم ماه رمضان باصدای سیدمعین موسوی+دریافت

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان.