آیا نماز عید فطر واجب است

آیا نماز عید فطر واجب است | در دوران زمان غیبت امام معصوم همانند دوران حاضر، نماز عید فطر مستحب است. در ادامه فتوای مقام معظم رهبری درباره نماز عید فطر و همچنین طریقه خواندن نماز فطر شرح داده شده است.