اولین تصاویر از فاز دو «بچه مهندس»/ تصویربرداری به ۴۰ درصد رسید

تصویربرداری فاز دو سریال «بچه مهندس» این روزها در خانه خورشید (لوکیشن اصلی) ادامه دارد.